grbBosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-68/19

Grude, 17. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 23. siječnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati

 

                 Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz Zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Grude za razdoblje od 2019. do 2032. godine,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići,
 6. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja –licitacije u K.o. Ružići,
 7. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina,
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Tihaljina izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Tihaljina,
 10. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina,
 11. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu K.o. Ružići i K.o. Grude,
 12. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Grude,
 13. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice”,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim naknadama za istaknutu tvrtku,
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.