Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1012/19
Grude, 4. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za ponedjeljak 10.  lipnja 2019. godine s početkom u  9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.   Izvod iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2.    Vijećnička pitanja,
3.    Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina i K.o. Grude,
4.    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina i K.o. Grude,
5.    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom  pogodbom,
6.    Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude,
7.    Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti  za zaključivanje ugovora o pravu građenja na lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude,
8.    Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zdenka Knezovića sina Rajka iz Gruda,
9.    Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Damira Pandžića sina Ivana iz   Drinovaca,
10.    Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići, K.o. Tihaljina, K.o. Dragićina i K.o. Drinovci,
11.    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Tihaljina
12.    Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Dragićina izravnom pogodbom,
13.    Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom,
14.    Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Drinovci izravnom pogodbom,
15.    Prijedlog Odluke o taksi stajalištu na području općine Grude,
16.    Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Grude-grad.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).
Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.