Općinsko vijeće Grude održalo je 18. sjednicu 18. prosinca 2018. godine. Dnevni red od 12 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Izvod iz Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi. Nije bilo vijećničkih pitanja. Svi predloženi akti su jednoglasno usvojeni.

Nakon glasovanja, usvojen je Rebalans Proračuna općine Grude za 2018. godinu. Proračun općine Grude za 2019. godinu usvojen je u iznosu od 8.245.700,00 KM. Nakon glasovanja, usvojeni su Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2019. godine i Program rada Općinskog vijeća Grude za 2019. godinu.

Odlukom o osnivanju Javne ustanove “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude utemeljena je javna ustanova za obavljanje kulturnih i drugih sadržaja.

U Privremeno Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni centar Antun Branko Šimić” Grude imenovani su: Ivan Šimić, predsjednik, Petar Majić i Mario Bušić, članovi.

Odlukom o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta utvrđena je jednokratna pomoć u iznosu od 500,00 KM za svako novorođeno dijete.

Odlukom o dopuni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog vijeća Grude određeno je da se utvrđene vijećničke naknade isplaćuju u neto iznosu.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o Tihaljina i K.o. Sovići određene su tri građevne parcele površine po 12 m2.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u u K.o Tihaljina i K.o. Sovići izravnom pogodbom JP HT d.d. Mostar ovlašten je Općinski načelnik za potpisivanje ugovora sa JP HT d.d. Mostar.