Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1694/18

Grude, 12. prosinca 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 18. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz Zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2019. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kulturni centar Antun Branko Šimić” Grude,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove “Kulturni centar Antun Branko Šimić” Grude,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta,
 10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog vijeća Grude,
 11. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o Tihaljina i K.o. Sovići,
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u u K.o Tihaljina i K.o. Sovići izravnom pogodbom JP HT d.d. Mostar.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r