Odbor za gospodarstvo, financije i proračun općine Grude, na sjednici održanoj 4. prosinca 2018. godine razmatrao je:

– Nacrt rebalansa proračuna za 2018. godinu,
– Nacrt proračuna općine Grude za 2019. godinu,
– Nacrt Odluke o izvršenju proračuna općine Grude za 2019. godinu.

REBALANS 2018

 

PRORACUN 2019

Ovom objavom otvara se javna rasprava i trajat će do 10. prosinca 2018. godine.

Uvid u detalje moguće je izvršiti u Službi za financije općine Grude, radnim danom od 7 do 15 sati.