Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

                 OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

   Grude, 9.studenog 2018. godine

                                                                                   O B A V I J E S T

                                                              članovima biračkih odbora – ISPLATA NAKNADA

                  Općinsko izborno povjerenstvo Grude obavještava članove biračkih odbora i

njihove zamjenike da će dana (ponedjeljak) 12.studenog 2018.godine početi isplata naknada na ime rada u biračkim odborima, a povodom održanih općih izbora za 2018.

                 Isplata naknada vrši se na blagajni Općine Grude, sa početkom u 11,00 sati..

 

 

 

                                                                                                  Predsjednik

Općinskog izbornog povjerenstva

                   Ante Kolobarić