Općinsko vijeće Grude održalo je 17. sjednicu 6. studenoga 2018. godine. Dnevni red od 8 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je sa 2 nove točke: 9. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između općine Grude i Zlatka Lukende iz Gruda i 10. Prijedlog Odlukeo prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“.

Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Nakon glasovanja, usvojena je Odluka o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude Ljubici Šimić iz Gruda, posthumno.

Odlukom o dodjeli javnog priznanja za Počasnog građanina općine Grude proglašen je Dr. sc. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, predsjednik HDZ BiH i, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići određeno je građevinsko zemljište površine 16 m2.

Zaključkomo odobravanju prodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom dano je ovlaštenje Općinskom načelniku da zaključi ugovor o prodaji građevinskog zemljišta JP “EP HZ-HB” Mostar radi izgradnje trafo stanice.

Usvojenom Odlukom o nastavku provedbe komasacije u K.o Drinovci II i K.o. Sovići III određen je nastavak komasacije koja će se financirati sredstvima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“.

Regulacijskog plana za razdoblje od 2019. do 2029. godine.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o zamjeni nekretnina između općine Grude i Zlatka Lukende iz Gruda,

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ određene su dvije građevinske parcele za prodaju površine 4.050 m2 i 5.555 m2.