revolving

Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS su kroz tehničku asistenciju UNDP-a i projekta ”Zeleni ekonomski razvoj”, radili na uspostavi Revolving fonda za financiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energetske efikasnosti.

Uspostavom navedenog finansijskog mehanizma specijaliziranog za financiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, imamo čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijene Općinama/Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih poduzeća.

Ovim putem, pozivamo sve zainteresirane iz javnog i privatnog sektora da preuzmu učešće na jednodnevnoj stručnoj edukaciji pod nazivom:

PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE I KORIŠTENJA OIE KAO MJERE EE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU KROZ REVOLVING FOND

Tuzla 18. oktobar 2018. – Hotel Tuzla 

Bijeljina: 19. oktobar 2018. – Hotel Drina 

Banja Luka: 25. oktobar 2018. – Hotel Vidović

Bihać: 26. oktobar 2018. – Hotel Emporium

Zenica: 30. oktobar 2018. – Hotel Dubrovnik

Trebinje: 02. novembar 2018. – Gradska uprava Trebinje 

Međugorje 08. novembar 2018. – Etno selo Herceg

Mostar: 09. novembar 2018. – INTERA Tehnološki Park 

Teslić 15. novembar 2018. – Hotel Kardial  

Sarajevo: 16. novembar 2018. – Hotel HILLS Sarajevo

Učesnici su oslobođeni kotizacije, uz napomenu da je broj učesnika Programa ograničen; s toga Vas molimo da se putem Obrazca za prijavu, pravovremeno registrirate i to na:

dzjusufovic@ceteor.ba ili fax: 033 205 725

Dnevni red FBIH.pdf

Pozivno pismo FBIH.pdf

prijavni obrazac FBiH.doc

 

 

Više informacija o samom Programu, kao i o svim ostalim administrativnim pitanjima, možete dobiti na:

Džana Jusufović, CETEOR Sarajevo

Tel: (033) 563 586