Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1513/18

                                       Grude, 30. listopada 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 6. studenoga 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

                Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Izvod iz Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin općine Grude,
  5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,
  6. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje građevinskog zemljištau K.o. Ružići izravnom pogodbom,
  7. Prijedlog Odluke o nastavku provedbe komasacije u K.o Drinovci II i K.o. Sovići III,
  8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.