Temeljem Ugovora između Međunarodne organizacije rada i Udruženja za poduzetništvo i  posao LiNK Mostar o implementaciji Projekta “Zvuk kamena- Partnerstvo za zapošljavanje  u proizvodnji i preradi kamena”, Služba za zapošljavanje ŽZH objavljuje: 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE U SEKTORU KAMENA

– ZANIMANJE KLESAR –

 

  

 

      1. Uvod

Projekt “Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena” provodi Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar (kao vodeći partner) u suradnji s partnerima: JU „Služba za zapošljavanje ŽZH“, Općina Grude, Srednja strukovna škola Posušje, Udruga „Zvuk kamena“, KROR d.o.o. Posušje, VMS d.o.o. Posušje, Plava vječnost d.o.o. Posušje.

Projekt se realizira u okviru programa /Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH/ koji financira Europska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada. Osnovni cilj projekta je razviti tržište rada u sektoru kamena, doprinos smanjenju nezaposlenosti, razvoju ljudskih resursa i poboljšanju tržišta rada na području ŽZH kroz prekvalifikacije i obuke u sektoru kamena.

      2. Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je realizacija programa obuke i prekvalifikacije za nezaposlene osobe, aktivne tražitelje zaposlenja, osobe kojima ja potrebna obuka/do obuka i sl.

Cilj obuka po ovom Javnom pozivu je osposobljavanje i usavršavanje 50 osoba u sektoru kamena za zanimanje klesar.

      3. Uvjeti za obuku

          Uvjet za dobivanje uvjerenja/certifikata je redovito pohađanje obuka (nazočnost na 80% sati plana i programa).

          Mjesto odvijanja obuke: Srednja strukovna škola (Centar za kamen), Bartola Kašića 2, Posušje, prostorije privatnih poduzeća.

          Način izvođenja obuke: teorija + praksa.

          Polaznici sami snose troškove prijevoza.

          Organizator će obezbijediti troškove osiguranja za kandidate te zaštitnu odjeću.

          Obuke će se organizirati u ciklusima i grupama u ovisnosti od prijava kandidata (15 kandidata po grupi)  

            4. Ciljna grupa

Ciljnu grupu po ovom javnom pozivu čine nezaposlene osobe sa evidencije službe za zapošljavanje ŽZH, osobe kojima je potrebna obuka/do obuka, te aktivni tražitelji zaposlenja (minimalno sa osnovnim obrazovanjem, a poželjno sa srednjom stručnom spremom):

-Nezaposlene osobe (SSS, NK, KV)

– Aktivni tražitelji zaposlenja

– Osobe kojima je potrebna obuka / do obuka

            5. Dokumentacija potrebna za prijavu

  1. Popunjen obrazac prijave (u prilogu Javnog poziva)
  2. Kopija svjedodžbe o završenom obrazovanju

Dodatni kriterij bodovanja, potrebno je dostaviti:

          Dokaz o statusu nezaposlene/zaposlene osobe – potvrda o nezaposlenosti izdata od strane nadležne službe za zapošljavanje ili potvrda od poduzeća o zaposlenju kandidata i potrebom za obukom

          Nezaposleni u domaćinstvima u kojima nitko nije zaposlen – kućna lista

          Za samohrane roditelje – Uvjerenje Centra za socijalni rad

          Za pripadnike Romske populacije – dovoljno je da se osoba kod nadležne službe za zapošljavanje izjasnila kao pripadnik Romske populacije

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnositelj prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriteriju.

 6. Odabir kandidata

Odabir kandidata će se izvršiti na osnovu prethodno definiranih kriterija i upitnika koji je sastavni dio prijave. Odabir će vršit komisija sastavljena od predstavnika partnerskih organizacija: Služba za zapošljavanje ŽZH, Srednja strukovna škola Posušje i Udruženje LiNK.

Rang lista će se praviti na osnovu ukupnog broja bodova.

        7. Način i rok za podnošenje prijava

Popunjen prijavni obrazac i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u podružnice Službe za zapošljavanje ŽZH ili na adresu Službe za zapošljavanje ŽZH, Trg Herceg Bosne 1, Grude.

Samo potpune prijave bit će uzete u razmatranje.

Javni poziv se objavljuje 25.09.2018. godine i traje najdalje do 30.11.2018. godine te do popunjavanja mjesta za obuku.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na oglasnim pločama Službe za zapošljavanje ŽZH.

       8. Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim adresama:

  1. JU Služba za zapošljavanje ŽZH : info@szz-zzh.ba; tel: 039/661-397
  2. Udruga LiNK Mostar: ivana@linkmostar.org; tel: 036/580-151

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Europske unije i Međunarodne organizacije rada.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.