Općinsko vijeće Grude održalo je 16. sjednicu 20. rujna 2018. godine. Dnevni red od 7 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Svi predloženi akti su jednoglasno usvojeni.

Izvod iz zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez primjedbi.

Na upit Marka Bobana, HDZ BiH, Ljubo Grizelj, Općinski načelnik, je upoznao nazočne sa završnim uređenjem dvorišta Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude i Dječjeg vrtića Grude.

Nakon glalsovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika u razdoblju od 1. 1. – 30. 6. 2018. godine.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići određeno je građevinsko zemljište površine 62 m2.  

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Amadea Macana iz Pogane Vlake legalizirano je građevinsko zemljište sa izgrađenim stambenim objektom.

Zaključkom o zamjeni nekretnina između općine Grude i Amadea Macana iz Gruda odobrena je zamjena građevinskih zemljišta istovjetne površine po 62 m2.  

Zaključkom o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu odobreno je potpisivanje ugovora o zakupu sa Udrugom Grudske mažoretkinje i GSS Grude.