Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
G R U D E
Grude, 24.kolovoza 2018.godine

O B A V I J E S T
biračima osnovne izborne jedinice Grude 149/A

Općinsko izborno povjerenstvo Grude , obavještava birače sa područja ove osnovne izborne jedince da se spisak birača koji su upisani da glasuju putem pošte nalazi u centru za birački popis , kako bi mogli provjeriti da li se možebitno njihovo ime nalazi na spisku birača koji su upisani da glasuju putem pošte.

Također, spisak birača koji glasuju putem pošte objavljen je na našoj oglasnoj ploči, a sve to temeljem Zaključka Središnjeg izbornog povjerenstva od 19.09.2018.godine.

Predsjednik OIP-a,

Ante Kolobarić