Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1340/18

Grude, 13. rujna 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 20. rujna 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

                 Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

  1. Izvod iz Zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude i radu Općinskog načelnika u razdoblju od 1. 1. – 30. 6. 2018. godine,
  4. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići,  
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Amadea Macana iz Pogane Vlake,
  6. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između općine Grude i Amadea Macana iz Gruda,
  7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.