Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

                   OPĆINA G R U D E

 OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                        G R U D E

                                                           Grude, 10..rujna 2018. godine

                                                              P O Z I V

              Općinsko izborno povjerenstvo javno poziva političke subjekte koji su ovjereni od strane Središnjeg izbornog povjerenstva da podnesu zahtjev za akreditiranje promatrača za osnovnu izbornu jedinicu Grude, a povodom Općih izbora koji će se održati 7.listopada 2017.godine.

               Zahtjev će se smatrati važećim ako su ga potpisale osobe koje su opunomoćene za zastupanje i čiji su potpisi deponirani kod Središnjeg izbornog povjerenstva.

               Uz zahtjev , politički subjekt dostavlja i kontakt podatke sve sukladno Naputku o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača.

               Rok za dostavu Zahtjeva je 17.rujna 2018.godine.

                                                                                                Predsjednik

Općinskog izbornog povjerenstva

                                                                                                                                                                                              

                                                                                               Ante Kolobarić v.r.