Općinsko vijeće Grude održalo je 15. sjednicu 27. lipnja 2018. godine. Dnevni red od 6 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je s jednom novom točkom: 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Drinovci.

Svi predloženi akti su jednoglasno usvojeni. Izvod iz zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.

Odlukom o grobljima utvrđen je status i način upravljanja grobljima.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana-Vlaka-Poljanice” biti će ponuđene 4 građevinske parcele na prodaju.

Operativni program zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2018./2019. godine na području općine Grude jednoglasno je usvojen.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Danijela Perića iz Tihaljine legalizirana je građevinska parcela sa izgrađenim stambenim objektom.

Zaključkom o odobravanju kupnje nekretnina u K.o. Drinovci dato je ovlaštenje Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o kupnji građevinskih parcela na lokalitetu Peć-Mlini.