Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-981/18

Grude, 20. lipnja 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 27. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Izvod iz Zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Odluke o grobljima,
  4. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice”,
  5. Prijedlog Operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2018./2019. godine na području općine Grude,
  6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Danijela Perića iz Tihaljine.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.