Općinsko vijeće Grude održalo je 14. sjednicu 17. svibnja 2018. godine. Dnevni red od 13 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je s 2 nove točke: 14. Prijedlog Odluke o izmjeni granica između K.o. Dragićina i K.o. Ružići i 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar.

Svi predloženi akti su usvojeni. Izvod iz zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.

Odlukom o odobravanju reprograma obaveza po robnom kreditu dato je ovlaštenje Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o odgodi obaveza po robnom kreditu za Vodopskrbni sustav općine.

Izvješće o izvršenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2017. godini jednoglasno je usvojeno.

Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan JU „VRILO“ Grude za 2018. godinu.

Nakon glasovanja jednoglasno su uvojena Izvješća o radu u 2017. godini: Grudskih mažoretkinja, Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci, Osnovne škole fra Stipana Vrlića Sovići, Osnovne glazbene škole „Grude“ Grude   i HVIDR-e Grude. Zaključkom je dato ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu javne površine s Gospodarskim društvom DM Sarajevo.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude-grad određena su građevinska zemljišta na lokalitetu “Boboška”.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Grude-grad izravnom pogodbom data je ovlast Općinskom načelniku za prodaju građevinskih zemljišta na lokalitetu “Boboška”.

Odlukom o izmjeni granica između K.o. Dragićina i K.o. Ružići izmijenjene su katastarske granice radi izgradnje gospodarskog objekta.

Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar jednoglasno je usvojen.