Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-735/18

                                       Grude, 10. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 17. svibnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

                  Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz Zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2.    Vijećnička pitanja,
3.    Prijedlog Odluke o odobravanju reprograma obaveza po robnom kreditu,
4.    Izvješće o izvršenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude u 2017. godini,
5.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan JU „VRILO“ Grude za 2018. godinu,
6.    Izvješće o radu Grudskih mažoretkinja u 2017. godini,
7.    Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2017. godini,
8.    Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrlića Sovići u 2017. godini,
9.    Izvješće o radu Osnovne glazbene škole „Grude“ Grude u 2017. godini,
10.    Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2017. godini,
11.    Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,
12.    Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude-grad,
13.    Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Grude-grad izravnom pogodbom.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).
 Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.