Općinsko vijeće Grude održalo je 13. sjednicu 4. travnja 2018. godine. Dnevni red od 24 točke, dostavljen u materijalima za sjednicu izmijenjen je na način da je dodana nova 25. točka, jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni. Izvod iz zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. Nije bilo vijećničkih pitanja.

Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2017. godini usvojeno je s 21 glasom “za” i 3 suzdržana glasa. Nakon glasovanja, s 21 glasom “za” i 3 suzdržana glasa, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za 2017. godinu.

Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2017. godini jednoglasno je usvojeno. Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude, Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, Crvenog križa Grude, Vatrogasnog društva Grude i Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2017. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu športskih klubova u 2017. godini: HNK “Grude” Grude, KK “Grude” Grude, HNK “Drinovci” Drinovci i HŽRK “Grude” Grude.

Izvješća o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude, Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude i Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2017. godini, jednoglasno su usvojena.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići određeno je pet građevinskih parcela.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići jednoglasno je usvojena.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Dragićina izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta između dvije vlasničke parcele.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka-Poljanice izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskom zemljišta Gospodarskom društvu “PUTOVI” Grude.

Zaključak o zamjeni nekretnina između općine Grude i PUTOVI d.o.o. Grude kao i Zaključak o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom Gospodarskom društvu “PUTOVI” Grude, jednoglasno su usvojeni.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU “VRILO” Grude usvojen je s 23 glasa “za” i jednim glasom “protiv”.

Jednoglasno usvojenim Zaključkom imenovano je Povjerenstvo za izmjenu katastarskih granica između K.o. Dragićina i K.o. Ružići u naselju Dubrava.