Predstavnici službe za gospodarstvo Općine Grude posjetili su AX SOLING d.o.o. Grude, poduzeće koje je tržišni lider u prodaji i distribuciji ručnog i električnog alata, opreme za zavarivanje, zaštitne opreme i pribora, te ELCOR d.o.o. Grude, tvrtku koja radi cjelovita rješenja od projektiranja do izvođenja u oblastima energetike, automatike i telekomunikacijama. Posjet ovim kompanijama predstavlja nastavak aktivnosti u sklopu Programa postinvesticijske potpore u okviru Suradničke mreže, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja potpore investitorima u prevladavanju administrativnih barijera. Cilj uspostave Suradničke mreže je stvoriti preduvjete za aktivnu komunikaciju između općinske uprave i gospodarskih subjekata radi podrške u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.

Pristupom u projektu LIFE Općina Grude se priključila i postala aktivni član Suradničke mreže. Međunarodna financijska korporacija, članica Grupacije Svjetske banke, u suradnji s Veleposlanstvom Velike Britanije u okviru projekata LIFE, pruža tehničku pomoć Suradničkoj mreži i Programu postinvesticijske potpore u Općini Grude.