Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-496/18

Grude, 28. ožujka 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 4. travnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2017. godini,
 4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za 2017. godinu,
 5. Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2017. godini,
 6. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2017. godini,
 7. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2017. godini,
 8. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2017. godini,
 9. Izvješće o radu Vatrogasnog društva Grude u 2017. godini,  
 10. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2017. godini,
 11. Izvješće o radu HNK “Grude” Grude u 2017. godini,
 12. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2017. godini,
 13. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2017. godini,  
 14. Izvješće o radu HŽRK “Grude” Grude u 2017. godini,
 15. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude u 2017. godini,
 16. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2017. godini,
 17. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2017. godini,
 18. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići,
 19. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići,
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Dragićina izravnom pogodbom,
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka-Poljanice izravnom pogodbom,
 22. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između općine Grude i PUTOVI d.o.o. Grude,
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 24. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU “VRILO” Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.