Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-297/18

                                       Grude, 20. veljače 2018. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 27. veljače 2018. godine s početkom u 9,00 sati

 

                                            Za sjednicu predlažem slijedeći

                      D n e v n i   r e d

 1. Izvod iz Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2017. godini,
 4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2017. godini,
 5. Financijski plan Javne ustanove “VRILO” Grude za 2018. godinu,
 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2017. godini,
 7. Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Grude u 2017. godini,
 8. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić “Grude” Grude u 2017. godini,
 9. Izvješće o radu Narodne knjižnice Grude u 2017. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu o prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2018. godini, u dijelu preventivnih mjera,
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom JP HT d..d. Mostar.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.