Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1801/17

                                                    Grude, 8. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 15. prosinca 2017. godine s početkom u 9,00 sati

                       Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1. Izvod iz Zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2017. godinu,

4. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2018. godinu,

5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Grude za 2018. godinu,

6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude u 2018. godini,

7. Prijedlog Odluke o razrješenju Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,

9. Prijedlog Odluke o odobravanju prolongacije bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH,

10. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice”,

11. Prijedlog Odluke o potpori investitorima u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” Grude,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JP Komunalno Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.