thumb IMG 2013Dana, 30.10.2017. u organizaciji općine Grude promovirani su rezultati i označen završetak implementacije ključnog dijela aktivnosti Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnoj razini u BiH – LIFE, što ga, u ovoj općini, provodi Grupacija Svjetske banke uz potporu Britanskog veleposlanstva u BiH.Uspješnom realizacijom projekta LIFE, općina Grude sada je u mogućnosti lakše, brže, jeftinije i transparentnije izdavati dozvole i rješenja svojim gospodarstvenicima i građanima, te na taj način olakšati njihovo redovito poslovanje.

Ovom je prigodom prezentiran Elektronski registar općine Grude, kao izravan rezultat rada na provođenju Projekta LIFE. Putem E-registra građani i gospodarstvenici, ali i svi oni koji žele poslovati u ovoj općini, brzo i jednostavno, na jednom mjestu, mogu saznati kojem općinskom tijelu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju trebaju priložiti, te koliko će postupak koštati i u kojem će roku biti riješen. E-registar omogućuje preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što također pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan proces interakcije općinskih službi, gospodarskih subjekata i građana ove općine, a dostupan je svakoga dana od 0 do 24 sata na službenoj web-stranici Općine www.grude.info.

Općina Grude danas ima unaprijeđen sustav servisiranja investitora po načelu „sve na jednom mjestu“, a jedan od najvažnijih alata informiranja investitora o potencijalnim prilikama je svakako i Investicijski profil općine Grude koji sublimira sve informacije potrebne investitorima, uključujući i konkretne lokacije, njihove potencijale i konkurencijske prednosti, te kakvu potporu investitor može očekivati u procesu realizacije investicije. Projektom LIFE uspostavljen je i podržan rad Mehanizama koordinacije za suradnju s privatnim sektorom putem kojeg su lokalni gospodarstvenici institucionalno uključeni u dijalog s općinskom administracijom, te aktivno sudjeluju u procesu kreiranja rješenja za promicanje poslovnog ozračja u svojoj općini.

Sklapanjem sporazuma s javnim institucijama i komunalnim poduzećima općina Grude je stvorila uvjete za značajno pojednostavljenje procesa izdavanja građevnih dozvola, te uvela jedno-šalterski sustav poslovanja u odjelu prostornog uređenja i građenja.Realizacijom ove aktivnosti Projekta LIFE, građani i gospodarstvenici Gruda sada ne moraju osobno odlaziti na 11 različitih adresa kako bi sakupili 16 mišljenja i suglasnosti od institucija i komunalnih poduzeća radi legalizacije planirane gradnje. Realizacijom ove reforme, sada, investitori osobno trebaju posjetiti ukupno 6 institucija kako bi pribavili 9 dokumenata, a sve ostalo će Općina pribavljati u njihovo ime, po službenoj dužnosti i podnesenom zahtjevu.

Radi jačanja transparentnosti prema investitorima, osim Investicijskog profila općine Grude, od danas, na službenoj internet stranici općine Grude bit će dostupna i ažurna lista općinskih potpora, koja omogućuje pravodobno informiranje i jednakopravnu utakmicu između svih gospodarskih subjekata u ovoj općini, što je značajan iskorak u promicanju transparentnosti i pravne sigurnosti u radu općinske administracije.

Iako općina Grude po mnogim pokazateljima, posebice prihodima po glavi stanovnika, spada među razvijenije općine F BiH, realizacijom preporuka projekta LIFE potvrdilo se da uvijek ima prostora za napredak. Snižavajući iznos pristojbi, čak i do 50% za određene usluge, poslovni subjekti i građani će u prosjeku svaki zahtjev plaćati 1,3 KM manje nego što je to bio slučaj prije reforme, što će kumulativno podići konkurentnost gospodarskih subjekata ove općine. S druge strane, ubrzanjem postupaka i skraćenjem rokova za 50%, stranke će u prosjeku dvostruko brže dobivati odgovore administracije, što predstavlja značajno unaprjeđenje učinkovitosti u radu općinske administracije, a time i manji trošak za investitore, što će dodatno povećati investicijsku atraktivnost ovoga prostora. Uštede u novcu i vremenu proistječu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, promjene forme dokumenata, smanjenja administrativnih pristojbi te skraćenja vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora.

Općina Grude je u prosincu 2016. godine pristupila Projektu privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnoj razini u BiH – LIFE, što ga implementira Grupacija Svjetske banke u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Bosni i Hercegovini.

IMG 2007

IMG 2013

IMG 2017

IMG 2023