grbU okviru 7. faze Projekta usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u F BIH se u određenim katastarskim općinama provode aktivnosti uspostave i zamjene zemljišne knjige u slučajevima kada ne postoji zemljišna knjiga ili kada se vrši usklađivanje podataka o nekretninama i pravima na nekretninama.

U svrhu pružanja podrške razvoju održivog sustava registracije nekretnina s usuglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH, u travnju 2017. godine potpisan je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Grude, za katastarsku općinu Grude-grad.

Za kvalificiranog izvođača od strane Federalne geodetske uprave za rad na Projektu odabrano je poduzeće “Geometrika” d.o.o. Grude.

Preuzimanjem podataka iz katastra zemljišta za K.O. Grude-grad počela je realizacija potpisanog Sporazuma.

Završetkom Projekta harmonizacije građanima će biti omogućena kvalitetnija evidencija o nekretninama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj