grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Natjecateljsko povjerenstvo
Broj:02-40-1160/17-1
Grude, 11. srpnja 2017. godine

 

 PROPOZICIJE

Natjecanja u Malonogometnoj ligi Mjesnih zajednica Općine Grude 2017. godine

 

Članak 1.

Ovim propozicijama utvrđuju se način i postupak provođenja natjecanja u Malonogometnoj ligi Mjesnih zajednica Općine Grude 2017. godine.

 

Cijeli dokument