grbBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE
Natjecateljsko povjerenstvo 2017.

Broj: 02-40-1160/17-2
Grude, 10. 7. 2017. godine

 

D I S C I P L I N S K I    P R A V I L N I K

MNL MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE GRUDE 2017. GODINE

                                                        

Članak 1.

Ovim Disciplinskim pravilnikom se propisuje postupak i mjere za kažnjavanje momčadi i pojedinaca-igrača, vođa momčadi, trenera i sudaca koji prekrše Pravila nogometne igre i športskog ponašanja, odnosno koji na bilo koji način ruše disciplinu i remete sustav natjecanja.

Cilj disciplinskog kažnjavanja je da osigura pravilnu primjenu Propozicija natjecanja i zaštiti regularnost  MNL mjesnih zajednica općine Grude 2017.god.

 

CIJELI DOKUMENT