Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Broj: 01-05-1252/17

                                                    Grude, 24. srpnja 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 31. srpnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

    1.   Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Grude,

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Grude u razdoblju od 1. 1. – 30. 6. 2017. godine,
  3. Izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1. 1. – 30. 6. 2017. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni štete uzrokovane niskim temperaturama na području općine Grude,

    6. Prijedlog Rješenja o razrješenju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude,

   7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grude,

   8. Prijedlog Odluke o određivanju prostora-mjesta za javna okupljanja,

   9. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,

 10. Prijedlog Zaključka oprodaje građevinskog zemljišta u K.o. Ružići izravnom pogodbom,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.