cbc1interreg

8. lipnja 2017. godine u Širokom Brijegu potpisan je Međupartnerski sporazum na projektu Adriatic Canyons Adventure Tours-Adriatic Canyoning, kojeg provedba započinje 1. srpnja 2017. godine. Projekt je financiran iz INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Vrijednost projekta je 1.880.297,68 EUR, od čega se iz fondova Europske unije financira iznosom od 1.598.253,00 EUR-a, a ostatak će osigurati partneri na projektu: Grad Široki Brijeg, Općina Grude, Grad Drniš, Grad Obrovac, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog.