Predstavnici Općine Grude su u utorak, 18. travnja 2017. posjetili dvije tvrtke u okviru Programa postinvesticijske podrške koju Općina realizira uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke i Veleposlanstva Velike Britanije u BiH.

Vlasnici poduzeća „Lamaruž“ i „H-Fokus“ imali su priliku razgovarati s nadležnim općinskim službenicima o poslovanju, planiranim novim investicijama te načinu na koji Općina Grude može konkretno pomoći ovim poduzećima u realizaciji razvojnih planova.

Podrška poduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promicanja investiranja i jedan od načina kapitalizacije nastojanja vlasti na svim razinama da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim. Program postinvesticijske podrške na lokalnoj razini ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih općinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih poduzeća.Općina Grude je aktivni sudionik Suradničke mreže, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja podrške investitorima u premošćivanju administrativnih barijera u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.

Uspješno realizirane investicije pomažu održivi ekonomski razvoj lokalne zajednice. Ulaganjem, investitori biraju konkretne lokacije za svoje poslovanje i tim izborom postaju dio lokalne zajednice. Stoga je od ključnog značaja da sve razine vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija.

Grupacija Svjetske banke u suradnji sa Veleposlanstvom Velike Britanije u okviru projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom razini u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Suradničkoj mreži i Programu postinvesticijske podrške u općini Grude.