Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-562/17
Grude, 23. ožujka 2017. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 29. ožujka 2017. godine s početkom u 9,00 sati i predlažem:

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vijećnička pitanja,
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2016. godini,
4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za 2016. godinu,
5. Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2016. godini,
6. Izvješće o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Grude u 2016. godini,
7. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2016. godini,
8. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2016. godini,
9. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2016. godini,
10. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2016. godini,
11. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2016. godini,
12. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2016. godini,
13. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grude u 2016. godini,
14. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2016. godini,
15. Izvješće o radu Eko udruge “KADULJA” Grude u 2016. godini,
16. Izvješće o radu HNK Grude u 2016. godini,
17. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2016. godini,
18. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2016. godini,
19. Izvješće o radu HŽRK “Grude” Grude u 2016. godini,
20. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2016.godini,
21. Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grude u 2016. godini,
22. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2016. godini,
23. Izvješće o radu Udruge HVIDR-e Grude u 2016. godini,
24. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2016. godini,
25. Prijedlog Suglasnosti Srednjoj školi Antuna Branka Šimića Grude na uvođenje
novog zanimanja – geodetski tehničar u školskoj 2017./2018. godini,

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude,
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Grude.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.