Na listi odobrenih projekata iz 1. poziva Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014.-2020. našao se i projekt Adriatic Canyons Adventure Tours-Adriatic Canyoning, kojeg je Općina Grude, zajedno sa partnerima Gradom Širokim Brijegom, Gradom Drnišom, Gradom Obrovcem, Agencijom za razvoj Zadarske županije „Zadra Nova“, te Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog prijavila u lipnju 2016. godine.

Cilj ovog programa je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore. Projekt je prijavljen u okviru prioritetne osi 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine sa ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz prekogranični pristup i omogućavanje boljeg upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom i njihovog održivog korištenja.

Projektom „Adriatic Canyoning“ je obuhvaćeno područje Peć mlini i vrelo Borak u Hercegovini, kanjon rijeke Čikole i Zrmanje u Hrvatskoj, te područje Vrbanja na planini Orjen u zaleđu Herceg Novog. Projektom se predviđa te destinacije u jadranskom zaleđu organizirati kao outdoor destinacije, koje će osim što će nadopuniti ponudu turistima koji posjećuju jadransku obalu, i same se pozicionirati na turističkom tržištu kao atraktivne lokacije ruralnog turizma sa novim atraktivnim turističkim sadržajima, usmjerenim ciljanim turističkim skupinama željnim aktivnog i adrenalinskog odmora, dakle onima koji su više za aktivni turizam, nego provođenje cijelog odmora na plaži.

Ciljna skupina su lokalno stanovništvo, lokalni turistički poduzetnici i iznajmljivači, mladi ljudi, turističke agencije i lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta je 1.997.489,25 EUR-a, od čega će se iz EU fondova financirati 85% vrijednosti projekta, a 15% će sufinancirati partneri sukladno vrijednosti svojih projekata.

Vrijednost projekta Općine Grude je 355.531,50 EUR-a.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci.