Obavještavamo Vas da će se u periodu od 01.02. do 31.03. 2017. godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na području općine Grude provoditi Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH.

 

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljati će anketar ovlašten od strane Federalnog zavoda za statistiku.

 

 Anketa o obrazovanju odraslih je istraživanje koje je usmjereno na osobe starosti 25-64 godine koje žive u privatnim domaćinstvima. Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću promatranih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja – formalno, neformalno i informalno učenje. lstraživanje se provodi na uzorku izabranih domaćinstava. Anketom se prikupljaju i informacije o poznavanju stranih jezika ispitanika.

Anketa o obrazovanju odraslih se provodi u svim zemljama članicama Europske unije, državama EFTA i državama kandidatima za članstvo u EU, prema jedinstvenoj metodologiji propisanoj od Eurostat-a, što osigurava međunarodnu uporedivost podataka.

Ovom prilikom Vas molimo za puno razumijevanje i podršku u provođdenju ove ankete.

Prikupljeni podaci za pojedince i domaćinstva su povjerljivi i koristiti će se isključivo u statističke svrhe u skladu sa članom 37. Zakona o statistici Federacije BiH (,,Službene novine FBIH” broj 63/03 i 9/09) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH” broj 49/06).