{gallery}vijece_images/15_12_16{/gallery}

Općinsko vijeće Grude održalo je 2. sjednicu 15. prosinca 2016. godine. Dnevni red od 14 točaka dostavljen u materijalima, dopunjen je s jednom točkom dnevnog reda. Svi predloženi akti jednoglasno su usvojeni.

Nakon glasovanja, Miro Palac, HDZ BiH, je izabran za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Grude. Za člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun izabran je Ivan Ančić, HSP BiH.

Proračun općine Grude za 2017. godinu, u iznosu od 6.478.500,00 KM, jednoglasno je usvojen kao i Odluka o izvršenju proračuna općine Grude za 2017. godinu.  

Programom rada Općinskog vijeća Grude za 2017. godinu utvrđeni su poslovi i zadatci Vijeća u slijedećoj godini.

Nakon toga usvojena je Odluka o odobravanju pribavljanja bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Zaključkom o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje postupka izuzimanja iz postupka privatizacije ovlašten je Općinski načelnik da pokrene postupak izuzimanja iz postupka privatizacije imovine i obveza Duhanprodukta d.o.o. Grude. Zaključkom o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine ovlašten je Općinski načelnik za kupovinu nekretnine od JP HT Mostar. Zaključkom o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za vođenje postupka o zamjeni nekretnina između općine Grude i Vlade Županije Zapadnohercegovačke ovlašten je Općinski načelnik za pokretanje postupka i vođenje pregovora u svrhu zamjene nekretnine u vlasništvu općine za “Staru policijsku stanicu” vlasništvo Vlade ŽZH. Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići određene su dvije građevinske parcele u državnom vlasništvu. Zaključkom je dato ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni zemljišta između općine Grude i Mire Alilovića iz Ružića. Zaključkom o davanju ovlasti Općinskom načelniku Grude ovlašten je Općinski načelnik za pokretanje postupka izuzimanja iz postupka privatizacije nekretnine u vlasništvu “Hotela Grude” radi proširenja ulica. Zaključkom je dato ovlaštenje Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora Kinološkoj udruzi Grude.