Općinsko vijeće Grude održalo je konstituirajuću sjednicu 28. studenoga 2016. godine.

Sjednicom je predsjedavao Draženko Vranješ, predsjednik Općinskog vijeća u prethodnom sazivu. Nakon podnošenja Izvješća o ovjerenim mandatima vijećnika novoizabrani vijećnici dali su svečanu prisegu. Nakon toga razriješeni su dužnosnici i radna tijela prethodnog saziva Općinskog vijeća Grude.

Na prijedlog predsjedavajućeg jednoglasno je imenovan Odbor za izbor, imenovanja imandatno-imunitetna pitanja u sastavu: Nives Tomas, predsjednica, Dražen Vukoja, HDZ BiH, član, Boris Biloš, HDZ BiH, član, Ivana Prlić, HDZ BiH, član i Ivan Lukenda, HSS BiH, član.

Na prijedlog Odbora za za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Draženko Vranješ, HDZ BiH. Nives Tomas, HDZ BiH, izabrana je za zamjenicu predsjednika Općinskog vijeća Grude.

U Kolegij Općinskog vijeća Grude imenovani su: Draženko Vranješ, predsjednik Općinskog vijeća Grude, Nives Tomas, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Grude, Miro Palac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ BiH, Ivan Tomić, predsjednik Kluba vijećnika HSP BiH i Miljenko Pezer, tajnik Općinskog vijeća Grude.

U Odbor za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude izabrani su: Jelena Priimorac, HDZ BiH, predsjednica, Nives Tomas, HDZ BiH, član, Marija Vranješ, HDZ BiH, član, Franka Zorić, HDZ BiH, član, Zoran Polunić, HDZ BiH, član i Ante Grubišić, HDZ 1990, član.