Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE

 

 

Broj: 01-05-1659/16

Grude, 28.  studeni 2016. godine  

Na temelju članka 19. stavak 1., 2. 3. i članka 60. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj 1/08, 2/10, 8/10), sazivam  konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Grude, zaponedjeljak 28. studenoga 2016. godine s početkom u 10,00 sati i predlažem:

–          Izvješće o ovjerenim mandatima Općinskog vijeća Grude na Lokalnim izborima 2016. godine, održanim 2. listopada 2016. godine, sukladno Odluci Središnjeg izbornog povjerentsva BiH,

–          Preuzimanje dužnosti vijećnika zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                              D n e v n i   r e d

1.      Razrješenje dužnosti radi isteka mandata slijedećih dužnosnika i radnih tijela Općinskog vijeća Grude: Predsjednika Općinskog vijeća, zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, Odbora za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja,  Odbora za gospodarstvo,  financije i proračun, Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, Odbora za društvene djelatnosti, Odbora za pitanja mladih, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbora za etička pitanja,

2.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetna pitanja,

3.      Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Gude,

4.      Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Grude,

5.      Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Grude,

6.      Prijedlog Odluke o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Grude,

7.      Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.

                             Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                             

                                              Predsjednik u dosadašnjem

                                                                   sazivu

                                                                                     Draženko Vranješ, v.r.