Službeni glasnik općine Grude broj: 6/16 od 14. rujna 2016. godine možete preuzeti ovdje.