Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 051-05-1366/16

Grude, 9. rujna 2016. godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Grude,  za 14.  rujna 2016. godine s početkom u   09,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

4.      Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,

5.      Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora u prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Grude i K.o. Ružići,

6.      Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Grude za 2016. godinu,

7.      Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta na lokalitetu K.o. Borajna,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                 

                      Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.