P O Z I V

   političkim subjektima za nazočnost dodjeli pozicija u

  biračkim odborima

Općinsko izborno povjerenstvo Grude poziva sve političke subjekte , predstavnike političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata koji su ovjereni za sudjelovanje na lokalnim izborima za 2016.godinu , da nazoče dodjeli pozicija u biračkim odborima osnovne izborne jedinice Grude 149A.

Javna dodjela pozicija u biračkim odborima obavit će se u srijedu 3.kolovoza 2016.godine u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Nakon izvršene dodjele pozicija u biračkim odborima , politički subjekti dostavit će , najkasnije u roku od 7 (sedam) dana, Općinskom izbornom povjerenstvu imena kandidata za članove biračkog odbora, u kojim im je izvršena dodjela, vodeći računa da predloženi kandidat bude upisan u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za to biračko mjesto i da je fizički sposoban za obavljanje poslova u biračkom odboru.

Politički subjekti obvezni su , prigodom dostavljanja prijedloga za članove biračkih odbora , Općinskom izbornom povjerenstvu dostaviti obrazce SG-1 – izjava predloženog člana biračkog odbora/mobilnog tima , osobno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečetom i potpisom ovlaštene osobe političkog subjekta.

Politički subjekti će, ako to izborno povjerenstvo zatraži , dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata za članove biračkih odbora , odnosno mobilnih timova.

Početak dodjela pozicija u biračkim odborima je u 14,00 sati.

 

Predsjednik OIP-a,                      

Ante Kolobarić

Tel/faks; 039 660-931

e-mail; ante.kolobaric@grude.info