Općinsko vijeće Grude održalo je 29. sjednicu 22. srpnja 2016. godine. Dnevni red sjednice od 8 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je sa jednom novom točkom.

Izvješće o radu Općinskog načelnika u razdoblju od 1. 1. – 30. 6. 2016. godine jednoglasno je usvojeno.

Izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2016. godine obrazložio je Općinski načelnik te istaknuo da je u navedenom razdoblju Proračun ostvaren sa 58% zbog čega je potrebno donijeti Rebalans Proračuna. Nakon glasovanja, uz jedan suzdržan glas, usvojeno je Izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2016. godine.

Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2016. godinu obrazložio je Općinski načelnik Ljubo Grizelj. Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen  Rebalansa Proračuna općine Grude za 2016. godinu.

Nakon glalsovanja, jednoglasno su usvojeni akti: Odluka  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Poljanice”, Rješenje o izmjeni Rješenja broj: 01-31-1369/15 od 10. studenoga 2015. godine, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu “Bazen” u K.o. Grude i Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja u K.o. Drinovci.