Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-1075/16

Grude, 15. srpnja  2016. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u   09,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

                       D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.1.- 30.06. 2016. godine,

4.      Izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1.1.- 30.06. 2016. godine,

5.      Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2016. godinu,

                    6.      Prijedlog Odluke  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-

                              licitacije u Gospodarskoj zoni “Poljanice”,

7.      Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja broj: 01-31-1369/16 od 10. studenoga 2015. godine,

8.      Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu “Bazen” u K.o. Grude,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

                         Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.