grbOpćinsko vijeće Grude održalo je 28. sjednicu 23. lipnja 2016. godine. Dnevni red sjednice od 8 točaka dostavljen u materijalima na sjednici je dopunjen sa tri nove točke. Jednoglasno je usvojen Operativni plan zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2016. /2017. godine na području općine Grude. Sedam točaka dnevnog reda odnosilo se na imovinsko-pravne odnose odnosno na određivanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu te prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja i neposrednom pogodbom. Javnim nadmetanje će biti ponuđeno 6 građevinskih parcela u Katastarskoj općini Donji Mamići, jedna parcela u K.o. Tihaljina te jedna parcela u K.o. Ružići.

Neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinskih parcela biti će prodane 4 parcele u K.o. Ružići a u K.o. Dragićina jedna parcela.

Odlukom o studentskim potporama utvrđeni su uvjeti i kriteriji za dodjelu studentskih potpora izvrsnim studentima dobitnicima rektorove i dekanove nagrade te studentima sa prosjekom ocjena od 4,5 ili 9 i većim prosjekom.