grbU vremenu od 16. lipnja do 30. lipnja 2016. sukladno planu i programu povođenja projekta „RAZVOJA RURALNOG POSLOVANJA IFAD 2016“ izvršit će se anketiranje kućanstava s terena općine Grude. Osnovni cilj ankete je dobivanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva.

Cilj projekta „RAZVOJA RURALNOG POSLOVANA IFAD 2016“ je smanjenje siromaštva na selu omogućavajući poljoprivrednicima da povećaju svoje prihode kroz komercijalno bavljenje poljoprivredom a ciljana grupa su ruralna kućanstva čija su mjesečna primanja po članu kućanstva manja od 418 KM, mali poljoprivrednici, udruženja poljoprivrednika i zadruge, nezaposlene žene i mladi.

Poljoprivrednicima se pruža mogućnost stručne obuke, kreditiranja, ostvarivanja grant sredstava, uvezivanja u veće lance vrijednosti, pomoć pri proširenju trenutne djelatnosti.

Sektori koji su predviđeni programom su stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, ljekovito bilje, šumski plodovi.

Svi zainteresirani za sudjelovanje u projektu anketu mogu popuniti u službi za gospodarstvo općine Grude ili kod predstavnika mjesne zajednice u kojoj se kućanstvo nalazi. Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će se koristiti samo u svrhu projekta „RAZVOJA RURALNOG POSLOVANA IFAD 2016“.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti službi za gospodarstvo inspekcijske poslove i civilnu zaštitu općine Grude ili na br. telefona 660-934.

Upitnik možete skinuti i ovdje.