Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-920/16

Grude, 17. lipnja  2016. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 23. lipnja 2016. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                                  D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Operativnog plana zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2016./2017. godine na području općine Grude,

4.      Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

5.      Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,

6.      Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta sa Srećkom Mikulićem iz Ružića,

7.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponuda po javnim pozivima  za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada smilja,

8.      Prijedlog Odluke o studentskim potporama.

                                              Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                            

                          Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.