Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA G R U D E

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

Grude, 03.lipnja  2016. godine

                                                     O B A V I J E S T

Povodom Općinskih izbora zakazanih za dan 02.listopada 2016.godine, Općinsko izborno povjerenstvo Grude, obavješćuje građane ove općine da je u tijeku izlaganje  Izvatka iz Privremenog središnjeg biračkog popisa radi provjere upisanih podataka.

Izvadci iz Privremenog središnjeg biračkog popisa će biti izloženi u mjesnim matičnim uredima općine , odnosno u Centru za birački popis općine Grude, prema sljedećem rasporedu:

–    U Matičnom uredu Drinovci za naseljena mjesta: Drinovci, Blaževići i     Drinovačko brdo,

–    U Matičnom uredu Sovići za naseljena mjesta: Sovići i Gorica,

–    U Centru za birački popis za naseljena mjesta: Grude, Vrućice, Alagovac, Dragićina i Borajna,

–    U Matičnom uredu Donji Mamići za naseljena mjesta: Ledinac, Podledinac, Višnjica i Medovići,

–    U Matičnom uredu Ružići za naseljena mjesta: Ružići,C. Dolac, P. Vlaka,

–    U Matičnom uredu Tihaljina za naseljena mjesta: Tihaljina, Puteševica i Jabuka,

Izlaganje Izvadaka iz Privremenog središnjeg biračkog popisa će trajati MJESEC DANA.

Pozivamo građane da izvrše provjere svojih podataka u Izvadcima iz Privremenog središnjeg biračkog popisa te po potrebi izvrše ispravke kod nadležnih tijela kako bi mogli glasovati na Općinskim izborima 02. listopada  2016. godine.

Na predstojećim Općinskim izborima moći će glasovati građani upisani u konačni Središnji birački popis urađen na temelju evidencije IDDEEA-e-ovih osobnih iskaznica.

                                                                                                          Predsjednik                                                                                 

                                                                                    Općinskog izbornog povjerenstva                                                                  

                                                                                                     Ante Kolobarić  v.r.