thumb 7U dvorani općine Grude dana 14. svibnja 2016. godine održana je prezentacija „koncepcija prometnog razvoja Gruda“ te otvorena javna rasprava o “varijantnim rješenjima detaljanog plan uređenja središta Gruda“

Prezentaciju „koncepcija prometnog razvoja Gruda“ je održao Građevinski fakultet na kojoj su prikazane trase sjeverne i južne obilaznice te prometni razvoj samog centra Gruda.

Odjel za urbanizam je prezentirao „varijantna rješenja detaljanog plan uređenja središta Gruda“ gdje su predstavljena idejna rješenja uređenja samog centra gdje je jedan dio radova već započet a sami prostor je omeđen ulicama fra Gabre Grubišića (zapad strana) i Kralja Tomislava (istočna strana) i centralnim ulicama Viteza Ranka Bobana i Mate Bobana.

Cilj ove javne rasprave je upoznati širu javnost s planiranim aktivnostima kao i dati mogućnost svima da iznesu svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe.

Prijedloge možete iznijeti izravno u Službama općine Grude ili poslati na mail adresu urbanizam@grude.info zaključno do 31. svibnja 2016. godine.

sjeverna obilaznica

Slika 1. Plan sjeverne obilaznice

1

3

                                                                      Varijanta 1.

5

                                                                        Varijanta 2.

7

                                                                            Varijanta 3.

10