Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-698/16

Grude, 4. svibnja  2016. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 10.  svibnja  2016. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                            D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2015. godini,

4.      Izvješće o radu Javne ustanove VRILO Grude u 2015. godini,

5.      Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove VRILO Grude u 2015. godini,

6.      Prijedlog Suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove VRILO Grude za 2016. godinu,

7.      Izvješće o radu Srednje škole Antuna  Branka Šimića Grude u 2015. godini,

8.      Izvješće o radu Osnovne škole  Ruđera Boškovića Grude u 2015. godini,

9.      Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2015. godini,

10.  Izvješće o radu Osnovne škole A.B. i S. Šimića Drinovci u 2015. godini,

11.  Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2015. godini,

12.  Izvješće  o radu Eko udruge “Kadulja” Grude u 2015. godini,

13.  Izvješće o radu DVD  Grude u 2015. godini,

14.  Izvješće o radu DVD Gorica u 2015. godini,

15.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Josipa Nikića iz Ružića,

 

                                   Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).                                                                                                                                                            

                          Predsjednik

   Draženko Vranješ, v.r.