U dvorani općine Grude 12. travnja 2016. godine održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana općine Grude za razdoblje od 2012. do 2032. godine.

IMG 0053IMG 0057IMG 0061

Na samom početku nazočne je pozdravio Općinski načelnik gosp. Ljubo Grizelj a pomoćnik Općinskog načelnika za prostorno uređenje imovinsko-pravne poslove i katastar gosp. Mladenko Barić, u svom uvodnom izlaganju podsjetio je na dosadašnji tijek aktivnosti oko izrade Prostornog plana. Istakao je važnost donošenja Prostornog plana općine Grude, kojim su razrađena načela prostornog uređenja i utvrđeni ciljevi prostornog razvoja, te organizaciju, zaštitu korištenja i namjenu prostora.

Nacrt Prostornog plana općine Grude za razdoblje od 2012. do 2032. godine prezentirali su predstavnici izrađivača plana i to ispred tvrtke „Urbane Tehnike“ Zagreb gosp. Zdravko Krasić, ispred „IGH“ Mostar gosp. Krešimir Šaravanja, te ispred Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru gđa. Danijela Maslać i gosp. Ante Džolan.

Nositelj pripreme izrade Prostornog plana je Vlada Županije Zapadnohercegovačake preko Ministrstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Tijekom trajanja Javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana, isti će biti izložen na uvid u vijećnici općine Grude, svakog radnog dana do 13.svibnja 2016. godine, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, i na internet stranicama općine Grude (www.grude.info).

Informacije o Nacrtu Prostornog plana davati će djelatnici odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove općine Grude.

Prijedloge i primjedbe o Nacrtu Prostornog plana fizičke i pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Grude ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, uz izloženi Nacrt Prostornog plana. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Isto tako, prijedloge i primjedbe moguće je izraziti putem službene web-stranice općine Grude (www.grude.info)  ili e-mailom: urbanizam@grude.info.


tekstualni dio Nacrta Prostornog plana
grafički dio s kartografskim privicima