grbBosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE
Broj: 01-05-1378/15
Grude, 4. studenoga 2015.godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 10. studenoga 2015. godine s početkom u  09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2015./2016. godine,
  4. Prijedlog Odlukepostupku registracije i načina vođenja registra Mjesnihzajednica općine Grude,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin Gruda,
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude,
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa aktivnosti na pripremi izradi i donošenju Prostornog plana općine Grude.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

Predsjednik                        

Draženko Vranješ, v. r.