U okviru projekta „Home grown business“, kojeg financira Europska unija kroz program IPA 2011, JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za mala i srednja poduzeća (MSP) i fizičke osobe sa područja Županije Zapadnohercegovačke

Sredstva ovog javnog poziva namijenjena su poduzetnicima kao podrška realizaciji poslovnih ideja kroz osnivanje gospodarskog subjekta ili u okviru već postojećeg. Ukupan iznos sredstava koja su dostupna iz ovog Poziva iznose 60.000 EUR.

Pomoć projektu se može dobiti kroz dva LOT-a:

LOT 1: pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Poduzetnik će se smjestiti u poduzetnički inkubator i u njemu obavljati svoju djelatnost. U tom okviru će dio potpore koristiti za plaćanje smještaja u poduzetničkom inkubatoru dok će ostali dio potpore trošiti za aktivnosti koje predvidi poslovnim nacrtom svog projekta. Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za LOT 1 iznosi 30.000 EUR.
LOT 2: pomoć bez ulaska u poduzetnički inkubator. Poduzetnik se neće smjestiti u poduzetnički inkubator nego će predvidjeti druge aktivnosti koje su potrebne za razvoj projekta po poslovnom nacrtu kojeg dostavlja. Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za LOT 2 iznosi 30.000 EUR.

Sve dodatne informacije možete dobiti na web stranici www.herag.ba ili putem e-maila info@herag.ba. Aplikacijski paket možete preuzeti na web stranicama www.herag.ba; www.eu-hgb.com.

Pozivaju se zainteresirani poduzetnici i fizičke osobe koje se žele dodatno informirati da sudjeluju na prezentacijama Javnog poziva, koje će se održati na području sve četiri općine Županije Zapadnohercegovačke u sljedećim terminima:

–       Grude, Općinska vijećnica, utorak 20.10.2015. god. (10:00 – 12:00 sati)

–       Posušje, Općinska vijećnica, srijeda 21.10.2015. god. (10:00 – 12:00 sati)

–       Široki Brijeg, Općinska vijećnica, četvrtak 22.10.2015. god. (10:00 – 12:00 sati)

–       Ljubuški, Poduzetnički inkubator Ljubuški, petak 23.10.2015. god. (16:00 – 17:00 sati)

Također, sve zainteresirane pozivamo da se prijave za sudjelovanje na Danima otvorenih vrata na kojima će imati priliku svoju poslovnu ideju razraditi uz pomoć mentora i stručnjaka angažiranih na projektu. Prijave izvršite na kontakt telefon HERAG-a 039/681-631. Dani otvorenih vrata će se održati prema sljedećem rasporedu:

–       Grude, Općinska vijećnica, utorak 20.10.2015. god. (15:00 – 18:00 sati)

  •     prijave do 20.10.2015 do 14:00 sati

–       Posušje, Općinska vijećnica, srijeda 21.10.2015. god. (15:00 –18:00 sati)

  •     prijave do 21.10.2015 do 14:00 sati

–       Široki Brijeg, Općinska vijećnica, četvrtak 22.10.2015. god. (15:00 – 18:00 sati)

  •     prijave do 22.10.2015 do 14:00 sati

–       Ljubuški, Poduzetnički inkubator, petak 23.10.2015. god. (17:00 – 19:00 sati)

  •     prijave do 23.10.2015 do 16:00 sati

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 16.11.2015. god. do 16:00 sati.

Naglašavamo da nije dopuštena prijava projekata koji su već financirani EU sredstvima ili sredstvima drugih donatora putem drugih Javnih poziva.

“Ovaj poziv je urađen uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovog poziva je isključiva odgovornost JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG i ni u kom slučaju ne predstavlja stajališta Europske unije”.
 

Više na:

http://herag.ba/hr/pages/item/70-javni-poziv-za-mala-i-srednja-poduzeca-msp-i-fizicke-osobe-sa-podrucja-zupanije-zapadnohercegovacke.html